Pakowanie prozniowe sous vide

Próżniowe pakowanie żywności jest najprawdziwszym stylem na ubezpieczenie jej przed zepsuciem. Z tej metody korzystają, zarówno, producenci, jak i gospodarstwa domowe. Można wyróżnić akcesoria do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają towary w worku foliowym, czyli w zbiorniku do ostatniego danym. Dania te stanowią zgrzewy na ścianie worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy produkty garmażeryjne, mogą być często dłużej przechowywane, zachowując przy tym istotną wilgotność, konsystencję, smak oraz aromat, i dodatkowo są zabezpieczone przed przedostaniem się do mieszkania opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na pomoc działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to danie, w którego wnętrzu nasuwa się worek łącznie z artykułem. Jej całą korzyścią jest regulowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu podejmuje się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Zaletą jest i możliwość użycia w toku produkcji, dużo popularnych worków typu PA/PE, co zdecydowanie zmniejsza koszty. Pakowarki komorowe, mogą posiadać dodatkowe funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu istnieje spory wybór pakowarek komorowych, co kupi na jej właściwi dobór, zależny od wielkości pakowanych produktów, ich rodzajów, oraz wielkości. Dedykowane są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z zamontowanym w produktem, wybiera się na zewnątrz, a do środka, na listwę zgrzewającą, plasuje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania przyjmuje się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe zezwalają na pakowanie produktów o nietypowych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wartością istnieje zarówno wiele mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność oraz doskonalsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Poświęcone są specjalnie dla małej gastronomii i gospodarstw domowych.