Maski przeciwpylowe smog

Pyły oraz wyjątkowe części przemieszczające się w powietrzu mogą stanowić specjalnie złe dla swego zdrowia. Co prawda organizm kogoś jest bezpośrednio zaopatrzony w granice utrudniające wnikanie zbyt wielu zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do polskiego mieszkania.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem pokazują się niewystarczające - zwłaszcza dla dużo drobnych cząsteczek pyłów, które z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź skupiając się również w efekcie powodując powstawanie groźnych, często złych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca toż czyste wyjście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wykonywa się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza rodzi się być naturalne - choć wcale nie znaczy to, że przyjazne dla pracownika. Z serii tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające ogromne ilości zanieczyszczeń, są więcej ludzie odpowiedzialni za ich pracę, i bezpośrednio zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone szczególnie do czyszczenia w szkoła mechaniczny zanieczyszczeń, które są produkowane przez piece hutnicze, czy nowego typie maszyny przemysłowe. W kwestii zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach dużo byłoby rozwiązać uwagę ich ponoszenia. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w jakiejkolwiek dziedzinie, to niektóre procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli odda się je zastąpić, toż nie tak zyskownie. W przypadku przemysłu wydajność maszyny to zasada, dlatego nie zawsze płaci się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części występujących w toku pracy czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo powszechnie i łatwo stosowanym rozwiązaniem, szczególnie w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, również w hutnictwie, które dodatkowo wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej sytuacje nie są idealne dla organizmu człowieka tam pracującego.