Gastronomia 4 stagioni talamona

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, dokonującego się za pośrednictwem technik powiązanych z myślami psychologicznymi. Istnieje to rodzaj szkolenia pracowników liczący na prowadzeniu procesu decyzyjnego w projekcie odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu miejsca są coachowie, którzy działają ze swoimi facetami na drugich płaszczyznach np. w ruchu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych celów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zdobycia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego inne efekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami jedynymi w ćwiczeniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma prawa wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w toku przekonywania się; jest wykonany na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest rozprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.