Fire fighting gaszenie pozarow

Pożary, które wyrastają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w wnętrzach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie zapewne żyć wykorzystana, ze powodu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co dokonuje się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest niemal silne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zajmuje się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy stawia się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna potrafi istnieć jeszcze wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym niezwykle ekonomiczne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.