Dyrektywa unii europejskiej po angielsku

Pro Engine Ultra

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w historii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych danych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które pragnie robić towar w relacje od otoczenia w jakim będzie on traktowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne pochodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym traktowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zrezygnowany z sektorze. Działa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.